TIETOSUOJASELOSTE

SENCOM OY:N SIDOSRYHMIEN REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Sencom Oy
Länsikatu 15
80110 Joensuu

2. Yhteyshenkilö
Esa Vokkolainen
esa.vokkolainen@sencom.fi
Puhelin: 0500-170932

3. Rekisterin nimi
Sencom sidosryhmien rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Sencom sidosryhmien rekisterin käyttötarkoituksia ovat:
– Liiketoimintasuhteen ylläpito
– Sencom Oy:n tuotteiden ja palveluiden markkinointi, myynti ja laskutus
– Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen

5. Rekisterin tietosisältö
Sidosryhmien rekisteriin kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot:
– Yrityksen tiedot: yrityksen nimi, Y-tunnus, osoitetiedot, yhteystiedot
– Henkilötiedot: nimi, yritys, yhteystiedot, asiakassuhdetta koskevat tiedot

6. Rekisterin tietolähteet
Tietoja saadaan ensisijaisesti yritysten edustajilta itseltään asioinnin yhteydessä, sekä yritys- ja yhteisörekistereistä.

7. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään Sencomin sidosryhmien rekisterissä koko asiakassuhteen ajan ja sen jälkeen niin kauan kuin niitä tarvitaan.

8. Tietojen luovuttaminen ja siirto Euroopan unionin ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta kolmasille osapuolille ilman rekisteröidyn suostumusta. Tietoja voidaan luovuttaa Sencom Oy:n alihankkijoille palveluiden toteuttamiseksi.
Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Digitaalisessa muodossa säilytettävään aineistoon on pääsy siihen oikeutetun työntekijän tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Rekisteröidyn pyynnöstä oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys service desk -palveluumme puhelimitse 010 295 2236 tai sähköpostilla support@sencom.fi.