PALVELUMME

Etädiagnosointivälineet ja videovastaanotto

Sencom palvelukokonaisuuteen kuuluvat videoyhteyksien lisäksi myös diagnosointivälineet. Välineiden avulla lääkäri voi tutkia potilaansa turvallisesti ilman fyysistä kontaktia.

Diagnosointivälineet ovat testattuja ja laaduiltaan korkealaatuisia. Kuvan sekä äänen laatu on käytännössä todettu korkeatasoiseksi ja toimiviksi ratkaisuiksi. Lääkäri voi näin diagnosoida potilaan voinnin monipuolisemmin, kuin pelkästään videoyhteyksien välityksellä.

Diagnosointivälineistöön kuuluvat mm:

– Stetoskooppi, Otoskooppi, – Dermatoskooppi, Iiris-skooppi

– Etähoitopisteeseen liitettävä intra oral-kamera mahdollistaa etäseulonnat myös suun terveydenhuollossa.

Sairaanhoitopiirien, erityishoitoyksikköjen ja muiden organisaation osastojen toiminta tehostuu nopeilla videopalveluyhteyksillä ja monikanavaisella viestinnällä.

Samalla ratkaisulla voidaan myös tehostaa organisaation omaa viestintää ja tuoda palvelut kustannustehokkaasti asiakkaan luo.

Videoyhteydellä toimivat palvelut edistävät siirtymistä ympäristöystävällisempään, digitaalisten palvelujen yhteiskuntaan. Monet elintärkeät palvelut voidaan tuoda asiakkaan luo edullisemmin ja tehokkaammin videoyhteydellä.

Sencom-palvelun avulla asiakas saa helposti videoyhteyden hoitohenkilökuntaan, omaisiinsa tai muihin määriteltyihin palvelutahoihin omasta kodista tai hoitokodista käsin.

Tietoturvalliset ja helppokäyttöiset palvelupäätteet

Sencom tarjoaa palvelupäätteidensä avulla ihmisläheisen ja kustannustehokkaan palvelumuodon. Videopuhelun avaaminen ja soittaminen tapahtuvat helposti ja turvallisesti – YHDELLÄ KOSKETUKSELLA.

Palvelun käyttäminen onnistuu myös niiltä asiakkailta, joille normaali tietokoneen käyttäminen ei sovellu kotona tai on liian vaikeaa.

SSL-tekniikkaa hyödyntäen palvelumme käyttäminen on luotettavaa ja turvallista. Yhteydet ovat aina suojattu ja on  samaa tasoa kuin esim. verkkopankissa asioitaessa.

Palvelut pyritään rakentamaan aina hyödyntäen asiakkaiden nykyisiä viestintäpalveluja. Esimerkiksi Microsoft Teams ja Skype For Business -ympäristöt ovat suoraan yhteensopivia palvelujemme kanssa.

Videoyhteydellä tapahtuva viestintä ja palveluun liitetyt diagnosointivälineet alentavat palvelukustannuksia ja lisäävät asiakkaiden turvallisuudentunnetta – missä tahansa asiakkaat sijatsevatkin. Kaikki osapuolet hyötyvät ja toiminta tehostuu!

Kiinteästi asennettava etähoitopiste

Kiinteä etähoitopiste asennetaan aina toimenpide- tai tutkimushuoneeseen. Kiinteän asennuksen etuna on ehdottomasti se että tietoliikenneyhteydet voidaan toteuttaa kaikkein luotettavimmin, fyysisellä verkkoyhteydellä.  

Kiinteästi asennettuun etähoitopisteeseen voidaan liittää toinen tietokone laajentamaan käyttömahdollisuuksia. Ratkaisu mahdollistaa minkä tahansa tietokoneella käytettävän sovelluksen tai palvelun hyödyntämisen etäyhteyksien aikana. 

 

Kiertokärryihin asennettava etähoitopiste

Kiertokärryihin asennettava etähoitopiste on tarkoitettu sellaisiin terveydenhuollon yksiköihin joissa videoyhteyksiä tai konsultaatioita on tarve tehdä useilla eri osastoilla.    

Kärryillä etähoitopiste on helppo kuljettaa konsultaatiota tarvitsevan asiakkaan luo esimerkiksi vuodeosastolle tai muihin yksikön tiloihin. Kärryihin asennettavaan etähoitopisteeseen on saatavilla kaikki samat diagnosointivälineet kuin kiinteästi asennettavaankin ratkaisuun.

Mobiili etähoitopiste

Sencom mobiilisalkku on helposti mukana kulkeva ja liikuteltava etähoitopiste. 

Mobiilisalkkua hyödyntämällä mm. kotisairaanhoidossa saavat potilaat lääkärin palvelut suoraan omaan kotiinsa, ja näin voidaan välttyä esimerkiksi turhilta lääkärikäynneiltä. 

Asiakas säästää niin aikaa kuin kela-kyyditysten maksut, palvelu on vaivatonta ja ihmisläheistä. 

Mobiilissa palvelussa on käytössä kaikki samat diagnosointivälineet kuin muissakin kokoonpanoissa pois lukien ulkoisen tietokoneen liittämistä.

Sencom Etähoitopiste on helppokäyttöinen, kuukausihintainen palvelu, jota hoiva- ja hoitopalveluja tuottavat yritykset ja organisaatiot hyödyntävät tarjotessaan asiakkailleen etälääkäripalveluja osana muita palvelujaan.

Lääkäri ja hoitajat voivat tehdä tutkimuksia erilaisilla laitteeseen liitetyillä diagnosointivälineillä videovastaanoton aikana, joko kiinteässä tai mobiilissa Etähoitopisteessä.

Palvelu mahdollistaa turvallisen videoyhteyden lisäksi potilaan etädiagnosoinnin kameroiden ja tutkimusvälineiden avulla.

Turvallista etädiagnosointia

Sencom etädiagnosointivälineissä on laadukas kuvan ja äänen laatu

Etädiagnosointivälineiden avulla lääkärit voivat diagnsoida asiakkaan terveydentilan ilman fyysistä kontaktia. Välineet ovat laadukkaita, ja kuvanlaatu on usein parempi kuin perinteisillä työvälineillä.

Peruskokoonpanoon kuuluvat digitaalinen otoskooppi korvien tarkastelua varten sekä digitaalinen stetoskooppi sydän- ja hengitysäänien kuunteluun.

Lisälaitteiksi on mahdollista saada iiriskooppi, dermatoskooppi sekä suun terveydentilan tarkasteluun suukamera.

Periaatteessa mikä tahansa diagnosointilaitteistosta on liitettävissä, joita käytetään tietokoneohjelmistojen kautta.

Sencom hyödyt

– Ajankäyttö tehostuu, kun osa asiakaskäynneistä hoituu videopuhelulla ja etädiagnosointilaitteita hyödyntäen

– Hoidetaan laadukkaammin ja kustannustehokkaammin useampia asiakkaita

– Lääkäripalvelut saatavilla yhä useammalle oikeaan aikaan

– Matkustamiseen käytetty aika vähenee

– Sairaalahoidon jälkeinen seuranta kotona helpottuu

– Kontrollien hoitaminen videoyhteydellä, esim. lääkkeiden ottaminen

– Reaaliaikainen neuvonta useiden osapuolien kesken: lähiomaisten, hoitajan, palveluyksikön ja asiakkaan välillä

– Neuvonta videopuhelulla, esim. perheolosuhteiden seuranta

– Moderni tapa kannustaa ikäihmisten ja omaisten väliseen päivittäiseen yhteydenpitoon ja ehkäisee syrjäytymistä