KOHDERYHMÄ

Sencom palvelut soveltuvat sekä julkisen sektorin eri sosiaali- ja terveys-palvelujen tarpeisiin ja myös erinomaisesti ykstyisille SoTe-palvelujen tarjoajille aina hoivapalveluyrityksistä työterveyspalveluihin tai terapiapalvelujen tarjoajiin . Kaikissa palveluissamme läähtökohtana on aina helppokäyttöisyys ja luotettavuus jotta palvelujen käyttö olisi mahdollisimman vaivatonta ja nopeasti omaksuttavaa.

 • Asiakkaan omalta päätteeltä ja kotoa käsin toimivat videotapaamiset, tai asiakkaalle toimitettava tablet-laite auttavat perinteisten seurantakäyntien korvaamisessa sekä etäterapia-tarpeisiin.  
 • Kotihoidon käyttöön ja ikä-ihmisten palveluiden tarpeisiin suositellaan hieman suurempaa kosketusnäytöllistä palvelupäätettä jossa videopuhelujen kuva näyttää luonnolliselta ja palvelua on helppo käyttää kuin pieneltä kosketusruudulta. 
 • Lääkärien etävastaanottoja varten etähoitopisteemme mahdollistavat monipuoliset ja luotettavat diagnoosit konsultaatioissa käytettävien diagnosointivälineiden avulla.  

 

PERUSTERVEYDENHUOLTO

Palvelumme avulla perusterveydenhuollon palveluissa käyttökohteita on runsaasti. Tässä muutamia esimerkkejä:

 • Terveyskeskukset, joissa kiinteitä etähoitopisteitä käytetään toimenpidehuoneissa. Palvelun avulla voidaan korvata normaali lääkärivastaanottoja ja potilastapaamisia etävastaanottoina.
 • Osastokäytössä jolloin palveluamme käytetään kiertokärryihin tehtynä hybridi-pisteenä. Hyvä esimerkki palvelun käytöstä on virtuaaliset lääkärikierrot.
 • Kotiin vietävissä palveluissa kuten kotihoidon tuessa, mobiili etähoitopiste mahdollistaa lääkärikonsultaation asiakkaiden kotona ilman että potilasta pitää kuljettaa hoitopisteisiin. Kaikki samat diagnosointivälineet ovat saatavilla myös mobiiliratkaisuumme.
 • Sosiaalipalveluissa videovastaanotot korvaavat tehokkaasti tapaamisia erikoislääkärin tai terapeutin vastaanotolla. Palvelua voidaan käyttää myös omalta koneelta kun kyseessä on videovälitteinen tapaaminen ilman diagnosointivälineitä.
 • Kuntoutuspotilaiden kanssa etäpalveluja voidaan käyttää seurantakäyntien korvaavana apuna tai niiden lisänä.

Etäpalvelujen käyttö mahdollistaa terveyskeskuslääkäreille paremman keskittymisen pelkästään potilastyöhön, koska etänä työtä tekevällä ammattilaisella keskeyttäviä häiriötekijöitä ei juurikaan tule fyysisesti vastaanhuoneessa työskentelyyn verrattuna.

ERIKOIS-SAIRAANHOITO

Videovälitteiset palvelut ovat erittäin tehokas tapa saada erikoisosaamista juuri oikeaan aikaan sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Perusterveydenhuollon tarve saada erikois-sairaanhoidon puolelta konsultaatioapua voi olla joskus haastavaa erityisesti pitkien välimatkojen takia.

 • Osaavat resurssit saadaan tehokkaaseen käyttöön koko toiminta-alueella eri yksikköjen välillä.
 • Osaamisen siirtoon matkustamisen takia kuluva aika saadaan minimoitua ja resursseja voidaan käyttää ilman maantieteellisiä rajoitteita.
 • Ammattilaiset voivat tehdä diagnosointivälineiden avulla huomattavasti laajempia ja tarkempia konsultaatioita verrattuna pelkkään videokuvan käyttöön.
 • Lähetteiden määrää pystytään pienentämään merkittävästi, sekä asiakkaiden ja ammattilaisten matkakustannukset ja -aika voidaan minimoida.

YKSITYISET PALVELUNTARJOAJAT

Yksityisen sektorin palveluntarjoajille videovälitteiset palvelut mahdollistavat uusia tapoja  tarjota palveluja omille asiakkailleen täydentäen jo  olemassa olevaa palvelutarjontaa ja -kanavia.

Videovälitteiset palvelut tarjoaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle ainutlaatuisen kustannustehokkaan ja ihmisläheisen palvelumuodon. Videoyhteydellä tapahtuva viestintä ja palveluun liitetyt diagnosointivälineet alentavat palvelukustannuksia ja lisäävät asiakkaiden turvallisuudentunnetta – missä tahansa asiakkaat sijatsevatkin. Kaikki osapuolet hyötyvät ja toiminta tehostuu!

Etäpalvelujen avulla palveluja on helppo tarjota laajalle maantieteelliselle alueelle, ja se avaa uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Resurssien käyttö voidaan optimoida ja työn tekemisen joustavuutta voidaan lisätä kun työn tekeminen ei ole enää fyysiseen läsnäoloon sidottua.